Home  -  EnerTwin  -  De microturbine

De microturbine: betrouwbare techniekFlowchart EnerTwin


De EnerTwin is een micro-WKK die voor de opwekking van elektriciteit gebruik maakt van een microturbine. De werking hiervan is als volgt:


  1. Aangezogen buitenlucht wordt in de compressor op druk gebracht.
  2. Samengeperste lucht wordt in de recuperator voorverwarmd.
  3. In de verbrandingskamer wordt meer warmte toegevoegd door verbranding van brandstof.
  4. De hete gassen onder druk expanderen in de turbine die zowel de compressor als de generator aandrijft. Een ‘invertor’ converteert de door de generator geleverde stroom naar het voltage en de frequentie van het elektriciteitsnet (230V / 50Hz).
  5. De hete gassen uit de turbine verwarmen in de recuperator vervolgens de door de compressor gecomprimeerde lucht (zie 2.).
  6. Het restwarmte nog aanwezig in het gas uit de recuperator, wordt in een warmtewisselaar opgenomen door het water van het verwarmingssysteem en daarna afgevoerd naar het verwarmingscircuit.
  7. Het warme water wordt van daaruit gebruikt voor de centrale verwarming en/of heet tapwater.