Home  -  EnerTwin  -  Micro-WKK

Micro-WKKDiagram EnerTwin


Warmte-krachtkoppeling (WKK)


De essentie van WKK is het opwekken van zowel warmte als elektriciteit op de plek waar beiden nodig zijn. Zo worden aanzienlijke energiebesparingen en emissie-reducties bereikt. Dit gebeurt bijvoorbeeld op grote schaal reeds bij elektriciteitscentrales waarbij restwarmte voor stadsverwarming wordt gebruikt. Op kleinere schaal is WKK een succes in de Nederlandse glastuinbouw.


Micro-WKK


Micro-WKK is warmte-krachtkoppeling op nog kleinere schaal waarbij de warmtevraag bepalend is voor het bedrijf van het WKK-systeem. Het elektrisch vermogen wordt daarmee een bijproduct dat tegen een zeer lage kostprijs geproduceerd wordt. Het belangrijkste voordeel van micro-WKK is dat de beschikbare energie uit de brandstof nagenoeg volledig wordt benut. Dit in tegenstelling tot klassieke centrales die gemiddeld een rendement van 45% hebben, waarbij de warmte veelal verloren gaat. Bovendien worden de transportverliezen van elektriciteit van elektriciteitscentrale naar de gebruikslocatie vermeden.


Het zelf opwekken van elektriciteit levert aanzienlijke kostenbesparingen op door de lagere prijs van aardgas ten opzichte van stroom uit het net.


Teveel geproduceerde stroom wordt teruggeleverd aan het net. Veelal betaalt de energieleverancier hiervoor een vergoeding, waardoor de voordelen nog groter worden. Deze vergoeding wordt ook wel feed-in tarief genoemd.


NB: In Duitsland geldt een generatiebonus, die wordt gegeven op zowel terug geleverde elektriciteit als op elektriciteit die door de eigenaar zelf wordt gebruikt.