Home  -  Nieuws  - EnerTwin voor kantoorgebouwen

EnerTwin oplossing voor groener energielabel van kantoorgebouwenEnerTwin oplossing voor groener energielabel van kantoorgebouwen 11 september 2019

'Voor 2023 moet 30 miljoen vierkante meter kantoor worden verduurzaamd' 

De EnerTwin is een alternatief voor het vergroenen van het energielabel van een kantoorgebouw. Dit product is Plug & Play (snelle en eenvoudige installatie), veroorzaakt geen bedrijfssluiting of huurderving, heeft de laagste TCO (Total Costs of Ownership) en zorgt bovendien voor een substantiële kostenbesparing. Hiermee is de EnerTwin een waardevol alternatief om de kantoorverduurzamingsdoelen te bereiken. Bekijk hier de nieuwe EnerTwin folder over dit onderwerp.
 


"Voor 2023 moet naar schatting nog bijna 30 miljoen vierkante meter aan kantooroppervlak worden verduurzaamd, meldt vastgoeddatabedrijf Calcasa maandag. Per 1 januari 2023 moeten alle kantoren in Nederland namelijk energielabel C of hoger hebben, terwijl 60 procent hier op dit moment nog niet aan voldoet. 

 

Dat percentage is met name zo hoog doordat veel kantoren überhaupt nog geen energielabel hebben. Bij een schatting van het aandeel kantoren dat al aan de eisen voldoet, blijft echter nog altijd een te verduurzamen aantal vierkante meters van 29,7 miljoen over.

 

Dit betekent dat er de komende 3,5 jaar zo'n 8,5 miljoen vierkante meter per jaar moet worden verduurzaamd.

De afgelopen drie jaar was dit tempo beduidend lager. Gemiddeld werd jaarlijks 4,2 miljoen vierkante meter aan kantooroppervlak verduurzaamd tot energielabel C of beter. "Het tempo van de verduurzaming moet dus fors omhoog om binnen 3,5 jaar de doelstelling te kunnen halen", aldus Calcasa.

 

Panden groter dan 100 vierkante meter die nog niet voldoen aan de duurzaamheidseisen, mogen vanaf 1 januari 2023 volgens het Bouwbesluit niet meer als kantoor worden gebruikt.

 

Grote kantoren boeken vooruitgang

Vooral grotere kantoren hebben al een energielabel. Dit betekent dat voornamelijk kleinere kantoren verduurzaamd moeten worden en daarmee dat het absolute aantal te vergroenen bedrijfsruimten groot is.

Veel grote kantoren die nog niet aan de eisen voor 2023 voldoen, hebben hier wel concrete plannen voor. Calcasa concludeert dan ook dat in ieder geval voor grotere bedrijfsruimtes voortgang wordt geboekt op het gebied van verduurzaming.

 

Ook blijkt dat oudere kantoren vaker een lager energielabel hebben. Opvallend is daarnaast dat kantoren met een energielabel lager dan C voornamelijk door overheden gebruikt worden. Dit komt volgens Calcasa doordat deze kantoren verplicht een label moeten hebben en dus beter in beeld zijn."

 

Door: NU.nlBron: Nu.nl: 02 september 2019
Terug naar nieuws